VZÁCNE GINKO V PARKU

Odborníci zo Slovenskej akadémie vied boli prizvaní do Galantského mestského parku, aby vykonali meranie stability koreňového systému Ginka dvojlaloč...

Otvoriť video

KORONA PREKAZILA KONCERT JUBILANTOV

Spevokol Zvon oslavuje 95 rokov. Slávnostný koncert museli kvôli pandémii opäť odložiť. Mestské múzeum v Seredi našlo iný spôsob ako osláviť toto význ...

Otvoriť video

NOVÝ BIBLIOBOX PRI KNIŽNICI

Galantská knižnica predstavuje novinku, ktorou je bibliobox. Čitateľom by mal priniesť viacero výhod.

Otvoriť video
19. 10. 2020
TRAFME SA DO KOŠA

Nevedia sa trafiť do koša? V Galante aj naďalej prebieha zber veľkoobjemného odpadu do špeciálnych k...

Stránky