ZMENA PLÁNU UŽ V ZAČIATKOCH

V Galante aktuálne prebieha rekonštrukcia cesty na uliciach Školská a Štefánikova v dôsledku čoho došlo i k dočasným zmenám v doprave. Spočiatku sa zd...

Otvoriť video

TÁBOR UČENIE PRE ŽIVOT

RC Bambuľkovo v Galante sa prvýkrát prihlásilo do špeciálneho tábora v rámci projektu Učenie pre život, do ktorého sú zapojené znevýhodnené deti a rod...

Otvoriť video

PREČÍTANÉ LETO

Aké leto je stratené? Predsa to neprečítané. A preto sa šalianska knižnica aj tento rok zapojila do projektu Prečítané leto, čo je vlastne balíček kní...

Otvoriť video
08. 07. 2024
KULTÚRA V LETE

S letom sa neodmysliteľne spája kultúra a podujatia. Čo si pripravilo mesto Šaľa pre svojich obyvate...

03. 07. 2024
Reštaurácia Freya

Reštaurácia Freya - je rodinná reštaurácia, ktorú nájdete v areáli Ranča na striebornom jazere v Gal...

Stránky