DANE IDÚ HORE

V Seredi sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva počas ktorého sa rokovalo o návrhu všeobecného záväzného nariadenia mesta Sereď o miestnej dani...

Otvoriť video

PREVENCIE NIKDY NIE JE DOSŤ

Keďže s jeseňou prichádza aj chrípkové obdobie tak sa musíme chrániť. Lekári a zdravotnícky personál nemocnice Svätého Lukáša v Galante nám príkladne...

Otvoriť video

SLOVENSKÉ SOVY SA PREKONALI

Ornitológovia vyhodnotili výsledky tohoročného hniezdenia plamienky driemavej – populárnej sovy, ktorej operenie tváre pripomína srdce.

Otvoriť video
17. 10. 2019
ĎAKUJEME VÁM

Október je známy aj ako mesiac úcty k starším. Na svojich seniorov nezabúda ani samospráva v Seredi....

17. 10. 2019
NELEGÁLNE DARČEKY

Dovolenkovú sezónu má za sebou aj piešťanské letisko, ktoré sa podarilo trnavskej župe opäť postaviť...

15. 10. 2019
VYBUDOVALI GALANTU

Seniori z galantského denného centra na Švermovej ulici oslávili 30 výročie založenia svojej organiz...

Stránky