ŽIADALI TAKMER ŠESŤNÁSOBOK

22. 04. 2015
Záujem o dotácie z rozpočtu Trnavského kraja vysoko prekročil možnosti kraja. O dotácie v oblasti kultúry, športu, sociálnych a zdravotníckych aktivít sa uchádzalo takmer 750 žiadateľov.