TERMÍN ROKOVANIA PRELOŽILI

23. 04. 2015
Galantskí poslanci budú rokovať v inom termíne, ako avizovali pred dvoma týždňami.