ŠKOLA OSLAVOVALA FESTIVALOM

10. 05. 2023
Piatkový pochod centrom mesta vystriedal zábavný sobotňajší festival na amfiteátri v Šali. Žiaci Základnej školy Ľudovíta Štúra spolu s pedagógmi oslávili 60-te výročie založenia školy