PRVÝ MÁJ OPÄŤ V OBLAKOCH

28. 04. 2015
Aký by to bol prvý máj bez leteckých dní v Sládkovičove?