PRÍSTROJ ODHALÍ AJ NÁDOR

18. 10. 2018
Žijeme v 21. storočí, v ktorom máme k dispozícii rôzne moderné zariadenia a prístroje. Slúžia ako vo vede, tak i v medicíne. Jedným z nich je i zariadenie, vďaka ktorému môžeme diagnostikovať rôzne onkologické ochorenia. Na Slovensku ide o jediný prístroj tohto druhu.