POZEMKY ZA 11 EUR

02. 04. 2015
Pozornosť by teraz mali zbystriť hlavne obyvatelia Šale. Po doplňujúcom návrhu dvoch poslancov sa menia podmienky za ktoré si od mesta budete môcť odkúpiť pozemky. Zmeny sa týkajú tak fyzických ako aj právnických osôb.