POSLANCI NAŠLI RIEŠENIE

27. 04. 2015
Tohtoročný zápis detí do MŠ v Seredi jasne ukázal, že doterajšie kapacitné možnosti sú nepostačujúce. Poslanci MsZ sa preto na aprílovom zasadnutí museli venovať aj tejto téme. Na výber mali z viacerých možností, nakoniec sa rozhodli, že jedna trieda predsa len vznikne v priestoroch Školského klubu detí pri ZŠ J. Fándlyho.