OCEŇOVANIE ZDRAVOTNÍKOV

14. 04. 2015
V divadle Jána Palárika v Trnave sa pri príležitosti Svetového dňa zdravie konalo slávnostné oceňovanie zdravotníkov. Vedenie kraja sa rozhodlo morálne poďakovať týmto spôsobom práve tým, ktorí denne zachraňujú ľudské životy a naše zdravie. Ocenení boli jednotlivci, ale aj kolektívy.