KÓDEXOM K TRANSPARENTNOSTI?

08. 04. 2015
Vedenie Galanty na čele s primátorm Petrom Paškom pripravuje tzv. etický kódex. Po schválení by sa ním mali riadiť všetci volení zástupcovia mesta teda poslanci a primátor.