GALANTSKÉ MÚZEUM ROKA

22. 04. 2015
Galantské Vlastivedné múzeum získalo významné ocenenie. Odborná verejnosť a predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku mu navrhlo udeliť titul Múzeum roka 2014.