DEŇ UČITEĽOV V ŠALI

07. 04. 2015
Na učiteľov nezabudli ani v Šali. Na konci marca je už tradične jeden deň venovaný ich hodnotnej práci. Ocenenia si ku Dňu učiteľov prebrali nielen pedagógovia z materských, základných i stredných škôl priamo v meste Šaľa. Keďže šlo o okresné oslavy učiteľského povolania, ocenenia odovzdali svojim pedagógom aj starostovia Trnovca nad Váhom, Močenku, Tešedíkova či ďalších obcí v okrese.