CRASH TESTY

01. 06. 2015
Aj v tomto roku sa konala na Kaskádach pri Galante dvojdňová konferencia s medzinárodnou účasťou určená pre súdnych znalcov z oblasti analýzy dopravných nehôd. Aby obohatili svoje poznatky zrealizovali ďalšie crash testy. Na základe výsledkov a meraní vedia presne určiť ako k dopravnej nehode prišlo.