AKO ĎALEJ S DOPRAVNÝM IHRISKOM?

13. 04. 2015
Pred niekoľkými mesiacmi sme vás informovali o možnom zániku dopravného ihriska v Šali.