ZVAŽUJÚ OSADENIE VETERNÝCH TURBÍN

20. 10. 2023
Súčasťou valného zhromaždenia občianskeho združenia PRO Galanta bol aj bod, v rámci ktorého vedenie mesta predstavilo myšlienku zabezpečenia obnoviteľného zdroja na výrobu elektrickej energie.