ŽUPA VERZUS ČISTÝ DEŇ

01. 06. 2021
Spory medzi Trnavským samosprávnym krajom a resocializačným zariadením Čistý deň neutíchajú. Najnovšie žiada župa od zariadenia finančnú náhradu za neoprávnené užívanie budovy.