ZOTRVÁVA VO FUNKCII

18. 06. 2020
Hlavnému kontrolórovi Galanty sa predĺži funkčné obdobie, ktoré malo uplynúť na konci júna. Za tento netradičný stav môže mimoriadna situácia a nový zákon z dielne vlády. Na nové výberové konanie tak bude potrebné ešte chvíľu počkať.