ZMENY V STAVEBNOM ZÁKONE

30. 06. 2022
Mesto Sereď vyslalo signál k občanom, aby si dali do poriadku nelegálne stavby, nakoľko Národná rada SR schválila nové znenie stavebného zákona, teda Zákona o výstavbe a Zákona o územnom plánovaní a do budúcna by sa mohol proces legalizácie značne skomplikovať.