ZMENA DOPRAVNEJ SITUÁCIE PRI ŠKOLE

03. 09. 2021
Parkovisko pri Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante stihli zrekonštruovať v stanovenom termíne. Zmena dopravnej situácie však spôsobila chaos a mohla ohroziť bezpečnosť detí.