ZĽAVY ZA PSA A ODPAD

05. 02. 2019
Ak ste obyvateľom Galanty a spĺňate podmienky, môže vám byť znížený, alebo odpustený poplatok za psa a komunálny odpad. Kto má na tieto úľavy nárok sa dozviete v nasledujúcich minútach.