ZLATÁ PRIADKA

27. 05. 2022
V Šali sa v týchto dňoch koná celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka. Súťaž potrvá do soboty a divadelné predstavenia si môže pozrieť ktokoľvek, kto má záujem.