ZISŤOVALI NÁZORY SVOJICH OBYVATEĽOV

27. 05. 2022
Spokojnosť a naopak nespokojnosť s poskytovanými službami, kultúrou či životným prostredím. Mesto Šaľa vyhodnotilo každoročný dotazníkový prieskum, na ktorom zistilo názory svojich obyvateľov. Výsledky prieskumu prerokovali poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.