ZÍSKALI TAKMER 300 TISÍC EUR

15. 11. 2023
Podarilo sa im získať finančné prostriedky na zveľadenie verejného majetku. Mesto Sereď sa stalo jedným z úspešných uchádzačov o grant Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Na čo bude dotácia využitá?