ŽIJEŠ V NAŠICH SRDCIACH

13. 11. 2020
Keď sa povie meno Karol Duchoň napadnú nám povestné „evergreeny“ V dolinách alebo Šiel Šiel a niekto si povie len „s úsmevom sa dívam na svet s úsmevom“. Aký bol sme sa opýtali jeho dlhoročného priateľa pri príležitosti tridsiateho piateho výročia smrti tohto významného galantského rodáka.