ŽIADOSŤ O ZNÍŽENIE NÁJOMNÉHO

23. 08. 2023
Na Termálnom kúpalisku Vincov les v Sládkovičove prebehla v tomto roku rekonštrukcia relaxačného bazéna. Kúpalisko však bude potrebovať ešte ďalšie investície.