ŽIADALI O PREHODNOTENIE DOTÁCIE

17. 04. 2023
Jednou z tém posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Seredi bola aj žiadosť zo strany Športového klubu futbalu Sereď o prehodnotenie výšky poskytnutej dotácie. Tento bod vyvolal v poslaneckých kreslách rozsiahlejšiu diskusiu.