ŽIACI PREZENTOVALI SVOJE FIRMY

13. 02. 2020
Aj tento rok sa v dome kultúry v Šali konal v poradí už 11. ročník Kontraktačného dňa cvičných firiem. Budúci podnikatelia si merali sily a vymieňali know-how.