ŽIACI BEHALI PRE ZDRAVIE

26. 05. 2022
Základná škola Ľudovíta Štúra v Šali zorganizovala Beh zdravia. K žiakom sa pridali aj detičky zo šalianskych materských škôl.