ZELENÁ PRE AKTIVITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

16. 05. 2023
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Galante na poslednom zasadnutí schválili prerozdelenie dotácií vo výške 14-tisíc eur na aktivity životného prostredia v meste.