ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

14. 01. 2021
Vianočné stromčeky nepatria do kontajnerov na zmesový odpad, pretože tak nemôžu byť ekologicky zhodnotené. Čo s nimi?