ZÁUJEM O FINANČNÚ DOTÁCIU

28. 10. 2015
Poslanci MsZ v Seredi sa stretli na mimoplánovanom rokovaní, a to z toho dôvodu, že mesto má záujem o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy Ministerstva hospodárstva vo výške 119 tisíc eur na rekonštrukciu verejného osvetlenia v časti Horný Čepeň .