ZÁUJEM O FINANCIE SA ZVYŠUJE

01. 02. 2019
Trnavský samosprávny kraj rozbehol projekt participatívneho rozpočtu. Aby program priblížil hlavne jednotlivým obyvateľom kraja, zorganizoval pre nich verejné stretnutia. Niektoré z nich sa konali v našom regióne.