ZATVORÍ COVID ŠKOLY V GALANTE?

29. 11. 2021
Vzhľadom na rýchle šírenie ochorenia koronavírusu sa stav na školách mení každým dňom. Jednotlivé školské zariadenia postupne prijímajú opatrenia na základe aktuálneho diania.