ZÁSTUPKYŇOU PREDNOSTU JE GALAMBOŠOVÁ

01. 04. 2015
Na Mestskom úrade v Galante sa v týchto dňoch uskutočnilo niekoľko výberových konaní: predsedom finančného a majetkového oddelenia sa stal Juraj Srnka. No už vieme aj to, kto je zástupcom prednostu mestského úradu v Galante. Stala sa ňou Lucia Galambosová, ktorej meno sa už na zasadnutí poslancov spomínalo a a to aj v súvislosti s vládnou stranou Smer.