ZASTUPITEĽSTVO NEBOLO UZNÁŠANIASCHOPNÉ

09. 07. 2021
Vo štvrtok popoludní sa v Galante konalo 22. Mestské zastupiteľstvo. Zaujímavosti z neho sa dozviete v našej reportáži.