ZAPOJILI SA DO PROJEKTU SPOLUTVORBA

17. 04. 2023
Snažia sa vytvoriť lepšie podmienky v oblasti duševného zdravia. Do projektu s názvom Spolutvorba sa zapojilo aj mesto Sereď.