ZÁPISY DO ŠKOLY

19. 02. 2016
Novela školského zákona priniesla zmeny aj v zápisoch detí do prvého ročníka základných škôl.