ZAMESTNANCI SI PRILEPŠILI

11. 05. 2015
Primátor mesta Sereď Martin Tomčányi udelil zamestnancom úradu odmeny za dobre vykonanú prácu. Podľa jeho slov je samospráva vo veľmi dobrej finančnej kondícii, mesto nemá žiadne dlhy a patrí k štyrom najlepšie hospodáriacim mestám na Slovensku. Prednosta úradu, ktorý do mestskej kasy priniesol nemalé zisky a mestu ušetril tisícky eur dostal odmenu vo výške takmer 19 tisíc.