ZAHRANIČNÁ NÁVŠTEVA V DOLNÝCH SALIBÁCH

31. 08. 2021
Obec Dolné Saliby získala finančné prostriedky v rámci projektu Naše stromy. Družobným mestom je maďarská Pannonhalma a deti z tohto mesta sa na nudu na južnom Slovensku veru sťažovať nemohli.