ZACVIČILI SI SO ŠKOLÁKMI

07. 02. 2024
V rámci dobrého partnerstva sa na pôde Základnej školy Gejzu Dusíka v Galante uskutočnilo podujatie, ktorého základom bola spolupráca školákov so škôlkarmi.