ZAČALI PRÁCE NA ĎALŠOM ÚSEKU HRÁDZE

11. 10. 2017
So záplavami a škodami, ktoré spôsobila veľká voda majú skúsenosti aj obyvatelia nášho regiónu. Najmä povodne z roku 2006 zanechali po sebe veľa nepekných spomienok. V Trsticiach a Kráľovom brode začala veľká výstavba hrádzi a iných protipovodňových opatrení.