ZAČALI KONANIE VOČI PRRIMÁTOROVI

02. 10. 2015
Témou primátorom obsadenej pozície športového referenta sa už zaoberá Komisia na ochranu verejného záujmu. Na jej podnet bolo začaté konanie voči primátorovi mesta Petrovi Paškovi. To sa bude konať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, avšak bez prístupu verejnosti.