ZÁBAVA VO VZDUCHU I NA ZEMI

03. 05. 2023
Na letisku v Sládkovičove sa už po 24.-krát uskutočnilo podujatie, ktoré obyvatelia i návštevníci z blízkeho či ďalekého okolia vnímajú ako neodmysliteľnú súčasť osláv sviatku práce.