ZA BRÁNAMI HOSPICU...

11. 08. 2021
Príchod na tento svet, ale aj odchod z tohto sveta by mali byť dôstojné. To je úlohou zdravotno-sociálneho centra v Trsticiach, ktoré poskytuje aj hospicovú starostlivosť. Za jeho dverami sa skrývajú smutné, ale aj zázračné príbehy a my sme tam zašli s našou kamerou.