Z RINGU NA ÚRAD

11. 11. 2015
Koncom októbra nastali na mestskom úrade v Galante personálne zmeny. Zlúčili sa odbory, prerozdelili sa kompetencie a po viac ako štvrťroku sa obsadila aj stolička prednostu. Je ním Peter Bodoki, ktorého sme požiadali o krátky rozhovor.