Z PRALESA ODDYCHOVÁ ZÓNA

03. 08. 2022
Húština alebo prales. Tak by asi ešte pre dvomi rokmi zneli slová každého Seredčana, ktorého by ste sa opýtali na neatraktívny priestor na nábreží rieky Váh na Garbiarskej ulici. Dnes je vzhľad tejto lokality úplne o niečom inom.