Z MESTSKÉHO BYTU VYSŤAHOVALI NEPLATIČA

09. 09. 2021
Neplatil nájomné, prehral súdny spor a prišiel o strechu nad hlavou. Poverený exekútor mesta Sereď v sprievode polície vysťahoval z mestského nájomného bytu občana, ktorý si spolu so svojou rodinou dlhé roky neplnil záväzky voči mestu. Pri akcii z bezpečnostných dôvodov nechýbala ani polícia.