WEBINÁR O 3D TLAČI

27. 02. 2023
V šalianskom CVČ prebehol tretí webinár na tému 3D tlač a 3D modelovanie. Zúčastnili sa na ňom aj deti z Ukrajiny, nakoľko bol zo slovenčiny prekladaný do ukrajinčiny, aby bol pre ne zrozumiteľnejší.